סקר קרקע | סקר קרקע היסטורי – GreenSoil

ביצוע סקר קרקע

בחברת דקל גרינסויל מבצעים סקרי קרקע וסקרי קרקע היסטוריים, באתרים שיש בהם חשד לזיהום, בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה. סקר הקרקע מנוהל באופן מקצועי, יעיל ואדיב על ידי צוות מוסמך של דוגמים עם שירותי מעבדות מסומכות מובחרות. הסקרים מאפשרים לזהות את מאפייני המזהמים שיש בקרקע, רמת הריכוז, היקפם והסכנות שיש בהם לאדם ולסביבה. כמו כן הסקר מספק מידע לדרכי הטיפול בקרקע ושיקומה באופן בטוח ויעיל.

בעיית זיהום קרקעות

קרקעות מזוהמות המסכנות את האדם והסביבה, לרבות חי צומח, קרקע, מים ואוויר, מהוות בעיה חמורה במדינת ישראל, בה יש מאות מקומות רשומים במשרד להגנת הסביבה שיש בהם קרקע מזוהמת ועוד אתרים רבים נוספים שעדיין לא אותרו. זיהום הקרקעות נגרם ממקורות שונים כמו תחנות דלק, חוות מכלים, מפעלי מתכת, מפעלים כימיים, משקי חי חקלאיים, מטמנות פסולת ועוד. הזיהום עצמו יכול להיגרם עקב חוסר מודעות לנושא, הזנחה, תפעול לקוי, דליפה של חומרים מסוכנים, טיפול לא נכון בפסולת, ועוד. ובכדי לדעת אם קיימת קרקע מזוהמת יש צורך בפניה אלינו לביצוע בדיקות נדרשות הכוללות סקר קרקע.

תהליך סקר קרקע

סקר קרקע הינו תהליך ייעודי לבדיקת מצבן של קרקעות באתרים בהם קיים חשד לזיהום, שיש לבצעו בהתאם לדרישות של המשרד להגנת הסביבה. הסקר עצמו מתבסס על סקר קרקע היסטורי בו אוספים נתונים על הפעילויות השונות במקום כיום ובעבר. כמו כן הוא כולל סקר גז קרקע עם איסוף מהקרקע של דגימות גז, היכול להיות סקר גז אקטיבי עם שאיבה של הגזים מהקרקע, או סקר גז פסיבי עם ספיגה של הגזים מהקרקע. הסקר כולל גם סיורים ובדיקות בשטח לרבות בדיקות של סוג הקרקע, בחינת חשש למי תהום, ובחינת אפשרויות ביצוע שיקום קרקע בשטח IN-SITU או חפירה ופינוי הקרקע המזוהמת עד להשגת NFA מהמשרד להגנת הסביבה ורשות המים.

בעקבות הסקר מבוצעות פעולות של דיגום הקרקע בנקודות מתאימות, באמצעות קידוחים. דגימות אלו בודקות את מאפייניו של הזיהום, סוג החומרים מהם הוא מורכב ומידת חומרתו וההתפשטות שלו, הן לעומק הקרקע והן לרוחבה. ממצאי בדיקות הסקר והדיגום נבחנים במעבדה מורשית עם קבלת מידע מפורט אודות מצבה של הקרקע והשוואת הערכים המתקבלים לדרישות המשרד להגנת הסביבה. לבסוף נערוך דו”ח מפורט עם ממצאי הסקר ועם המלצות לתוכנית לטיפול ושיקום הקרקע המזוהמת.

סקר קרקע היסטורי

מרכיב מהותי בתהליך של סקר קרקעות הוא לא אחת סקר קרקע היסטורי. סקר זה נועד לבחון את הפעולות השונות שמתקיימות כיום ושהתקיימו בעבר בקרקע החשודה כמזוהמת, עם בחינה של סוג הפעילות שבוצעה במקום, סוגי מזהמים שנעשה בהם שימוש, וכדומה. סקר זה יכול להסתמך על נתונים שונים כמו תשתיות, תוכניות, אירועים ידועים, בדיקות בעבר באתר, צילומי אוויר, מפות וכדומה. יש להבין כי סקר קרקע היסטורי חשוב לבצע באופן מקצועי, אמין ונכון וכך למנוע בעיות בהמשך. כמו כן, סקר היסטורי מספק נתונים היכולים לעזור בפעולות עתידיות שיש לבצע במקום.

 תהליך סקר היסטורי

על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה, סקר קרקע היסטורי מורכב משלושה שלבים עיקריים:

  • איסוף של מידע, נתונים ומסמכים מהעבר וההווה, היכול להגיע מכל מקור מידע רלוונטי לרבות רשויות מקומיות, רשויות של המדינה, בעלי האתר ועוד.
  • בדיקת הנתונים שהתקבלו בעזרת סיורים, שאלונים וראיונות, עם בחינה פיזית וחזותית של האתר.
  • הגשת דו”ח המציג בצורה מסודרת את המידע שהתקבל, עם ניתוח של המידע באופן המסייע בהבנת מאפייני הזיהום במקום, לרבות סוגי חומרים מזהמים, רמת השימוש בהם, מקורות זיהום ומידת השפעתם על הסביבה ובני אדם. כמו כן הדוח יכלול תוכנית לבדיקת הקרקע עם דיגומי קרקעות, מים וגז.

לביצוע סקרי קרקעות

לביצוע סקרי קרקעות מקצועיים בהתאם לנהלים רגולטורים, צרו קשר עם חברת דקל גרינסויל בטלפון 052-3666778​.

סקר קרקע
Call Now Button