דיגום קרקע – GreenSoil

דיגום קרקע מזוהמת

במפעלים שברחבי הארץ העושים שימוש בשמנים, דלקים, תרכובות סינטטיות וחומרים מזהמים נוספים, קיים סיכון משמעותי לזיהום הקרקע. כדי למנוע מצב של נזק סביבתי נרחב וחמור יש לפנות לגורמים מקצועיים המתמחים בטיפול בקרקעות מזוהמות, שיספקו במצב זה מענה שלם, המתחיל בדיגום הקרקע.

בחברת דקל גרינסויל בע”מ מתמחים בטיפול בקרקעות מזוהמות, עם ביצוע דיגום בהתאם לנהלים רגולטורים, ועד להליכי שיקום של האתר המזוהם.

כתובת מומלצת לדיגום וטיפול בקרקע מזוהמות

פניה לחברתנו תעניק לכם תחת קורת גג אחת מענה מקצועי לכל צורכי הטיפול בקרקעות מזוהמות. אנו מבצעים תהליך שלם המתחיל בסקר של קרקעות ודיגום החומרים באדמה וזיהוי של השפעות סביבתיות נרחבות. במידה ויתגלה כי הקרקע בסביבת המפעל אכן מזוהמת הצוות המיומן שלנו יתחיל בהליכי טיפול מתקדמים בהתאם לדרישות החוק, המבוססים על הליכים ביולוגיים ושימוש במיקרואורגניזמים ייחודיים שמפרקים באדמה חומרים מזהמים, דבר המוביל ליצירת סביבה נקייה ובטוחה, תוך עמידה בתקני סביבה מחמירים.

תהליך דיגום קרקע

תהליך דיגום קרקע כפי שחברתנו מספקת מבוצע בהתאם לדרישות התקן. התהליך מתחיל עם הכנה של תוכנית דיגום הנשענת על תוצאות סקרי קרקע, סקרי גז וסקרים היסטוריים. על פי נתונים אלו ייבחרו נקודות החשודות כמזוהמות ובהן יבוצעו קידוחי דיגום שיאפשרו לאפיין את מצב הזיהום בקרקע ולמפות אותו.

תוכנית הדיגום מבוצעת בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה וארגוני סביבה מקומיים ונדרשת באישורם. לאחר קבלת האישור לתוכנית הדיגום, צוות מיומן ומורשה של החברה יגיע לשטח עם ציוד תקני ומתקדם, ייעודי עבור ביצוע קידוחי דיגום בקרקעות. הציוד כולל למשל מכונת קידוח דחיקה ישירה הדוגמת את עומקה של הקרקע, עם שמירה על רצף של שכבות קרקע מקוריות. בעזרת ציוד זה יידגמו הקרקעות החשודות כמזוהמות.

כעת ממצאי הדיגום יישלחו למעבדה כימית מורשית שבה יבחנו את הממצאים בהתאם לתוכנית שהוגשה מראש. למשל, במעבדה יכולים לבצע בדיקות של פחממנים מנפט, שמן ודיזל, וכן לבדוק מתכות בקרקע ורכיבים אורגניים נדיפים וחצי נדיפים. לאחר מכן, בהתאם לתוצאות הדיגום נערוך דוח מפורט בפורמט מתאים לנהלים של משרד הגנת הסביבה. דוח זה כולל רקע של הקרקע, הידרולוגי וגיאולוגי, תיאור של תוכנית הדיגום, פירוט ממצאי בדיקות הקרקע וכן  המלצות לדרכי טיפול מתאימות. במידת הצורך הדוח יעבור למשרד להגנת הסביבה לשם קבלת אישור והנחיות לפעולות בהמשך.

סוגים שונים של דיגומי קרקע

יש לדעת כי קיימים סוגים שונים של דיגומי קרקע הנקבעים בתוכנית דיגום, אשר כוללים בין היתר :

  • קידוחי דיגום גז פסיביים- שיטה לדיגום הנעזרת בחומרים סופחים, שמאפשרת זיהוי סוגים רבים של מזהמים, בעיקר כאלו שמקורם בתרכובות אורגניות עם חומרי נפץ, של תרכובות חצי נדיפות ונדיפות, זיהוי של מתכות נדיפות, חומרי הדברה ועוד. בסוג זה של דיגום קודחים את הדיגום לתוך הקרקע, בה הוא שוהה למשך כשבועיים, כאשר תוצאות הדיגום מסייעות באיתור מדויק של הזיהום.
  • קידוחי דיגום גז אקטיבי- תהליך המשמש לדיגום קרקעות שיש בהן חשש לקיום של חומרים נדיפים מזהמים. בתהליך עצמו נלקחת דגימה של גז מהקרקע ומועברת למיכל של נירוסטה לבדיקה במעבדה כימית של ריכוז הגזים בקרקע, והשוואתם לערכי הסף הנדרשים -VSL
  • קידוחי ניסיון- קידוחי דיגום המיועדים להעריך את מצבה של הקרקע במטרה לתכנן עליה פרויקט בניה, עם בחירה של סוג ביסוס מתאים.
  • קידוחי SPT- קידוחים המיועדים להנחת תשתיות עם זיהוי של רמת צפיפות הקרקע.

לשירותי דיגום קרקע

לייעוץ וביצוע עבודות הנדרשות בדיגום קרקע מזוהמת, ליווי מול כלל הגורמים תוך שמירה על זכויות הלקוח בהתאם לנהלים רגולטורים ולשיקום של אתרים מזוהמים, צרו קשר עם חברת דקל גרינסויל בטלפון 052-3666778​.

דיגום קרקע
Call Now Button